ဗီဒီယို

အစိုးရသစ်၏ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
အစိုးရသစ်၏ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
1 of 6
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနများနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနများနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
2 of 6
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနများနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနများနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
3 of 6
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၆) ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပခြင်း
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၆) ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပခြင်း
4 of 6
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့အကြား “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ” လက်မှတ်ရေးထိုးရေး အခမ်းအနား
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့အကြား “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ” လက်မှတ်ရေးထိုးရေး အခမ်းအနား
5 of 6
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ပြည်သူ့အတွက် ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ပြည်သူ့အတွက် ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်း
6 of 6