ပညာတော်သင်ဆု

scholar

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အတွက် Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development(SEED) ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development(SEED) for Academic Year 2020-2021 ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တွင် ၁။ Canada ASEAN Scholarships...
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2020 ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားမည့်သူများသည် အသက် ၂၀ မှ...
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် Intellectual Property for Least Developed Countries; National Technological Capacity Building ပညာသင်ဆုအား အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဥပဒေအရာရှိများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ သင်တန်းလျှောက်လွှာများကို international@prv.se...
Read More
scholar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် HAMILTON SHIRLEY AMERASINGHE MEMORIAL FELLOWSHIP ON THE LAW OF THE SEA, 2020 အတွက် ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားရာတွင် အသက် ၂၅...
Read More
scholar

2020 NAGTRI International Fellows Program ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက် အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် အသေးစိတ်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Download Link: https://app.smartsheet.com/b/form/b8b1357f54d6468cb4f710540e6ba2a0
Read More
scholar

အီးယူပညာသင်ဆု Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ဆုများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ စတင် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း၊ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားရာတွင် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု၌...
Read More
1 2 3 4 6