ဆက်သွယ်ရန်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

ရုံးအမှတ် ၂၅ ၊ နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

တယ်လီဖုန်း     – ၉၅ – ၀၆၇ – ၄၀၄၀၅၄
ဖက်စ်            – ၉၅ – ၀၆၇ – ၄၀၄၁၀၆
အီးမေးလ်       – ago.h.o@mptmail.net.mm
website         – www.oag.gov.mm

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဥပဒေရုံးများ၏ လိပ်စာများ