တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးအတွက် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို အစားထိုးခန့်အပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း