တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ အသိပေးကြေညာခြင်း

တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ

အသိပေးကြေညာခြင်း

 

 ၁။      တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၆ (ခ) နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၈ တို့အရ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကောင်စီဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံလိုသောတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ သည် ကောင်စီဝင်လောင်းအဆိုပြုလွှာ ပုံစံ (၄) ကို ၁၈.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့ထက်မစော၊ ၃.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲ အတွင်းရေးမှူးထံသို့ လိပ်စာတပ်၍ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       သို့ရာတွင် ကောင်စီဝင်လောင်းအဆိုပြုလွှာပုံစံ (၄) လျှောက်ထားမည့် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေများအနေဖြင့် သွားလာရေးလွယ်ကူစေရေးနှင့် ပိုမိုအဆင်ပြေမှုရှိစေရေးအတွက် မိမိတို့ လျှောက်ထားသည့် ကောင်စီဝင်လောင်းအဆိုပြုလွှာပုံစံ (၄) များကို သတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ရှိကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံသို့ ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။

 တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ