ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံလိုကြောင်း အဆိုပြုချက် အတည်ပြုရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄/၂၀၂၀)