ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်

အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ University of Delhi မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် Post-Graduate Programme (PG) နှင့် Ph.D Programme ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း၊

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘွဲ့တစ်ခု အနည်းဆုံးရရှိရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်များ၊ နောက်ဆုံးရရှိထားသည့် ဘွဲ့အတွက် Transcripts  သို့မဟုတ် အမှတ်စာရင်း၊ ပါရဂူဘွဲ့အတွက် သုတေသနစာတမ်း ၁ စောင်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်မှ ထောက်ခံစာ ၁ စောင် ပူးတွဲပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ Post-Graduate Programme အတွက် ၃၁.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နှင့် Ph.D Programme အတွက် ၃၀.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်လွှာများကို online မှ တစ်ဆင့် ပေးပို့ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာကြေး INR RS 1500 ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး  ပညာသင်ဆုရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရရှိသည်ဖြစ်စေ အဆိုပါပေးသွင်းငွေကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ပညာသင်ဆု ရရှိသူများအား နေထိုင်စရိတ်၊ ပညာသင်စရိတ်များကို ထောက်ပံ့ ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက‌ အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

http://fsr/du/ac.in