ပတ်ဝန်းကျင် သာယာလှပရေး အပတ်စဉ်အမှိုက်ကောက်ခြင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်

ဘားအံ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်

(၂၉.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)အချိန် ဘားအံ-ဇာသပြင်အဖြောင့်လမ်း၌ ပတ်ဝန်းကျင် သာယာလှပရေး အပတ်စဉ်အမှိုက်ကောက်ခြင်းတွင် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးစောချစ်မြင့်လေးနှင့် တကွ ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်/မြို့နယ်မှ ဥပဒေအရာရှိများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။

                                                                                                          ( သတင်းစဉ် )