ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၂ ရက်

ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ Austrailia Awards Scholarship Program 2021 Intake ပညာသင်ဆု ( Masters Level) ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သင်တန်းလျှောက်ထားသူများသည် ၃၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသက်  ၂၅ နှစ် နှင့် အထက် ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၂ နှစ် ရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ် ကျွမ်းကျင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန်လိုအပ် ပါကြောင်း၊ ၃၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ (11:59 pm)နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး https://oasis.dfat.gov.au တွင် ဝင်ရောက်၍ submittion ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊

ပညာသင်ဆုရရှိသူများအနေဖြင့် သင်တန်းစရိတ်၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ ခရီးစရိတ်၊ စာအုပ်စာတမ်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မတော်တဆမှု အာမခံကြေးများနှင့် နေရာထိုင်ခင်းစရိတ်များ ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ ကျခံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပညာသင်ဆုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

http://australiaawards.gov.au