၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အတွက် Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development(SEED) ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်

Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development(SEED) for Academic Year 2020-2021 ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တွင်

၁။ Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development(SEED) program နှင့်

၂။ Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development(SEED) for Mid-Career Professionals Program တို့ပါဝင်ပြီး

     အမှတ်စဉ် ၁ ကိုလျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လည်းကောင်း၊ အမှတ်စဉ် ၂ ကိုလျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ၆-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လည်းကောင်း လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊  အရည်အချင်းပြည့်မီသူ ဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Website မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ Link မှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ Website သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2020/2020-01-24.aspx?lang=eng