စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ကြေညာချက်

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်