အမေရိကန်အစိုးရမှ ကူညီပံ့ပိုးသော ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်

Download Link:

https://mm.usembassy.gov/education-culture/scholarship-programs/

American Scholarships