ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ခွဲ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်

တောင်ကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်

ရှမ်းပြည်နယ် ဥပဒေအရာရှိက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးနေပုံ

အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ခံ ဒေါ်နန်းမိုမိုသီတာက  ရှင်းလင်းဆွေးနွေးနေပုံ

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ရှင်းလင်းဆွေးနွေးနေပုံ

(၂၆−၂−၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ခွဲ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကိုရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး ၌ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ၁၁ဦး၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် ၇ဦးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး ရုံးအဖွဲ့မှူးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

                                                      (သတင်းစဉ်)