သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Australia Awards Scholarship 2020 Intake တွင် International Human Rights Law ဘာသာရပ်လျှောက်ထားနိုင်

သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Australia Awards Scholarship 2020 Intake တွင် International Human Rights Law ဘာသာရပ်လျှောက်ထားရာတွင်
− မြန်မာနိုင်ငံမှ လျှောက်ထားသူများသည် Masters Level ကိုသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပြီး Master of Law ( Coursework) ၁နှစ်(သို့) ၁နှစ် ၅လ (သို့) ၂နှစ် သင်တန်းများဖြစ်သည်။
– မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ရှိရမည်။
– IELTS overall 6.5 ရှိသူဖြစ်ရမည်။
– နေထိုင်စားသောက်စရိတ်၊ကျူရှင်စရိတ်၊ခရီးသွားလာကုန်ကျစရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်များကို Australia Award Scholarships မှကျခံပေးမည်။
– ၁.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ မှ ၃၀.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ https://oasis.dfat.gov.au တွင် online မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။