၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်

Download Link:

http://www.campuschina.org/alumni/reg.html

Chinese Government Scholarship