နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် 2019 New Zealand Scholarships အတွက် Environmental Law လျှောက်ထားနိုင်

2019 New Zealand Scholarships အတွက်
– အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၃၉ နှစ်အတွင်းရှိသူများလျှောက်ထားနိုင်သည်။
– IELTS 6.5 ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
– ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဆက်စပ်သော ဘာသာရပ်မှာ Environmental Law ဖြစ်သည်။
– နေထိုင်စားသောက်စရိတ်၊ ကျုရှင်စရိတ်၊ ဆေးကုသစရိတ်၊ ခရီးသွား အာမခံစရိတ်၊ အသွား/အပြန် လေယာဉ်စရိတ်၊ သုတေသနကုန်ကျစရိတ်များကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်မှ ကျခံပေးမည်။
– ၁.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၄.၃.၂၀၁၉ ရက်အတွင်း မှ တစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/how-we-select-scholars/#scholarship-selection