မွန်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ မော်လမြိုင်မြို့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ မွန်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့် အောက်ပါတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် များမှ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က) မွန်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ (၂)ထပ်ရုံးသစ်၊ RCC (၁)လုံး။
(ခ) မွန်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၄)ခန်းတွဲ၊(၄)ထပ်၊ RCC(၁)လုံး။

၂။ – တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် – (၂-၁၁-၂၀၁၈)

– တင်ဒါလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် – (၁၇-၁၁-၂၀၁၈)

(နံနက် ၁၀.၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၄.၀၀ နာရီအထိ ရုံးချိန်အတွင်း)

– တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေရာ – မွန်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၊
ပြည်နယ်ဆေးရုံးကြီးအနီး၊
ပန်းဘဲတန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

၃။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည် –

ရုံးအဖွဲ့မှူးဖုန်း – ၀၉၄၅၀၉၉၂၆၀၈
ရုံးခန်းဖုန်း – ၀၅၇၂၆၆၆၈
ရုံးအုပ်ဖုန်း – ၀၉၄၂၅၂၆၆၁၈၉

တင်ဒါကော်မတီ