ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံတို႔အၾကား“ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ ”က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

၁-၁၂-၂၀၁၆ရက္ေန႔(၁၅:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ အလယ္ထပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား   “ တရားဥပေဒ စုိးမုိး ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ MoU လက္မွတ္ ေရးထုိးပြဲ” က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
         အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္က ယခုကဲ့သို႔ MoU လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္္နိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးတို႔ကို အထူး ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု MoU စာခ်ဳပ္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ မႈကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစ ပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။
          ဒိန္းမတ္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lysholt Hansen က ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုေဖာ္ျပေသာ MoU စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ျခင္းကို ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ အခမ္းအနားသို႔ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ အစီအစဥ္အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကလည္းေကာင္း၊ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံအစိုးရ ကိုယ္စားသံအမတ္ႀကီး Mr. Peter က လည္းေကာင္းသတ္မွတ္စာခ်ဳပ္အသီးသီးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၾကပါသည္။
          အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္အတူအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒၚႏုႏုယဥ္၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။