ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ုဳပ္က ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကာတာနိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု ေနျပည္ေတာ္၊

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ုဳပ္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကာတာႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁၄း၀၀ နာရီအခိ်န္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးရွိသံတမန္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ုဳပ္က ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ုဳပ္၏ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ သံအမတ္ႀကီး Mr.Hassan က ကာတာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သာမက အျခားကိစၥမ်ားတြင္ပါ ပါ၀င္ကူညီခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ကာတာ ႏွစ္နိုင္ငံသည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ၾကပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ကာတာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ား ေပးလိုသည္ကို သိရွိရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက၌ ကာတာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Ooredooမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအပါအ၀င္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားက ေပးပို႔သည့္အခါဥပေဒႏွင့္ ညီ-မညီ မိမိတို႔ဌာနကစိစစ္ အၾကံျပဳ ရပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကား ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။
    ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေဒၚႏုႏုယဥ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသီတာဦး ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။