မြေပုံအညွှန်း

 1. အဖွင့်စာမျက်နှာ
 2. ဌာန၏အကြောင်း
  • သမိုင်းနောက်ခံ
  • ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ
  • လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ
 3. ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
 4. ဖွဲ့စည်းပုံ
  • စီမံရေးရာဌာန
  • တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဌာန
  • ဥပဒေအကြံပေးရေးဌာန
  • ဥပဒေများစိစစ်ရေးဆွဲရေးဌာန
 5. ဥပဒေ
 6. ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း
  • ဂျာနယ်များ
 7. အစီရင်ခံစာ
 8. ၀န်ဆောင်မှုများ
 9. သတင်းများ
 10. ကြေငြာချက်များ
 11. ဓာတ်ပုံများ
 12. ဆက်သွယ်ရန်
 13. မြေပုံအညွှန်း