တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးညီလာခံ

7 – 8 March 2018                                                                                            MICC-II, Nay Pyi Taw