ပညာတော်သင်ဆု

scholar

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) မှ Nippon Foundation Critical Needs Fellowship Programme အတွက်သင်တန်းခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ

Read More
scholar

ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊Korea Development Institute (KID) မှ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်

https://www.kdischool.ac.kr/
Read More
scholar

FULBRIGHT U.S.-ASEAN VISITING SCHOLAR PROGRAM သင်တန်းခေါ်ယူခြင်း

https://mm.usembassy.gov/education-culture/scholarship-programs/
Read More
scholar

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) မှ Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme သင်တန်းခေါ်ယူခြင်း

Read More
scholar

British Embassy မှ ကမ်းလှမ်းလာသည့် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း (Chevening Scholoarship) အကြောင်းကြားခြင်း

Read More
scholar

ITP:313a Intellectual Property for Least Developed Countries 2019

ITP:313a Intellectual Property for Least Developed Countries 2019
Read More
1 2