ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး ဥပဒေအရာရှိများ၊ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ၊၇

 

      ၇.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၌ ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး ဥပဒေအရာရှိများ၊ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

(သတင်းစဉ်)