ဥပဒေအရာရှိ ကျင့်ဝတ်နှင့် မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ ဘာသာရပ်စာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ၊၆

 

      ၆.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၌ ဥပဒေအရာရှိ ကျင့်ဝတ်နှင့် မျှတသောတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ ဘာသာရပ်စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

(သတင်းစဉ်)