ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဥပဒေအရာရှိ အဆင့်-၄ ရာထူးတွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ခံရသူများ

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဥပဒေအရာရှိ အဆင့်-၄ ရာထူးတွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ခံရသူများ

Download (PDF, 4.48MB)