ကယားပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ရုံး၀န်ထမ်းများ၏ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်

ကယားပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ရုံး၀န်ထမ်းများ၏ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်

မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများနှင့် သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲနှင့် (၆၇)နှစ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ်ပြခန်းတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ၀န်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများနှင့် သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲနှင့် (၆၇)နှစ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ်ပြခန်းတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ၀န်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးလက်ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း(Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးလက်ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း(Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

လူငယ်နှင့်အနာဂတ် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း (Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

လူငယ်နှင့်အနာဂတ် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း (Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ တရားစွဲအမှုလိုက်လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်

စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ တရားစွဲအမှုလိုက်လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်

လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း (Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း (Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

ပြည်နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

ပြည်နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

5BB LTE 4G+ Wireless Broadband ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

5BB LTE 4G+ Wireless Broadband ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း (Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း (Public Talk) အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမအကြိမ် လက်ရက်ကန်း(၆)လသင်တန်း ဆင်းပွဲနှင့် ဒုတိယအကြိမ်လက်ရက်ကန်း(၆)လသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမအကြိမ် လက်ရက်ကန်း(၆)လသင်တန်း ဆင်းပွဲနှင့် ဒုတိယအကြိမ်လက်ရက်ကန်း(၆)လသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်